Quyết tâm của năm mới theo các con số

https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=15116

Bạn đã thực hiện các quyết định năm mới vào đầu năm?

Bạn đã lập danh sách những điều bạn muốn đạt được trong năm chưa?

Các nghị quyết có liên quan đến những điều đơn giản, hay chúng liên quan đến các lớn?

Nhìn lại những năm trước, bạn có thực hiện theo bất kỳ quyết tâm nào của mình cho đến khi đạt được chúng không?

Việc tạo ra các độ phân giải là rất tốt, nhưng nó còn tuyệt hơn nếu chúng đạt được.

Bạn muốn đạt được điều gì trong năm nay?

Nhân tiện, tại sao không thực hiện các quyết định hàng tháng. Bất cứ lúc nào cũng tốt cho việc đưa ra các quyết định. Không cần đợi đến đầu năm mới làm được chúng.

Hình ảnh dưới đây cung cấp một vài hiểu biết sâu sắc về độ phân giải. Bạn nghĩ gì về nó?

Nghị quyết cho năm mới - Theo các con số

Nghị quyết cho năm mới – Theo các con số [Infographic] bởi nhóm tại Farfetch.com

Ý chí và kỷ luật bản thân để đưa ra quyết định và tuân theo họ.

Xây dựng ý chí và kỷ luật bản thân

Ý chí và kỷ luật bản thân• Bạn có thể nâng cao ý chí và kỷ luật bản thân!

• Tăng tính kiên nhẫn và tự chủ.

• Vượt qua sự lười biếng và trì hoãn.

• Tăng cường sự quyết tâm và tính dứt khoát của bạn.


Tôi muốn biết thêm thông tin

Bài viết liên quan:

https://my.hawkhost.com/aff.php?aff=15116
Bạn muốn kinh doanh toàn cầu tại nhà? Do you want global business at home?

Source link

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search